Processing may take a few seconds...

Article

Title

Kultura narodowa jako płaszczyzna współczesnej myśli o obronności i konkurencyjności kraju. Cz. 2 obraz kultury narodowej

Authors

[ 1 ] Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Title variant

EN National culture as the plane for contemporary thought concerning the defensive capability and competitiveness of the state. Part 2: a view of national culture

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kultura narodowa
  • Obronność państwa
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

101 - 118

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,2965

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]