Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Securing the safety of children and young peeople in secondary schools in the context of terrorist threat

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Młodzież
  • Polska
  • Szkolnictwo średnie
  • Terroryzm
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

41 - 54

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-82da1003-1039-452a-a77b-9cc3874652ac

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 52-53. Streszczenie w języku angielskim.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEJSH