Processing may take a few seconds...

Article

Title

Proces oceniania żołnierzy w Siłach Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ochrona danych
  • Przedsiębiorstwo
  • Rzeczywistość wirtualna
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

20 - 40

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-96d4a75f-5192-4f00-a823-10abe3361b0d?q=bwmeta1.element.desklight-878bb9d7-530f-4f45-8401-ef898d6f7605;11&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Artykuł w języku angielskim i polskim

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]