Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Dowody w postępowaniu kontrolnym (w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej) i możliwość ich wykorzystania w postępowaniu karnym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Prawo karne procesowe
Pages (from - to)

96 - 111

Book

Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego

Points of MNiSW / chapter

20