Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozważania nad pojęciem cenzury wojskowej w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego w świetle regulacji wprowadzonych w okresie walk o granice II Rzeczypospolitej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Reflections on the notion of military censorship in the Polish military thought in the interwar period in light of regulations implemented in the period of struggle to established borders of the Second Polish Republic

Year of publication

2018

Published in

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
  • Cenzura
  • Prawo wojskowe
  • Wojsko
  • Polska
Abstract

PL W artykule podjęto rozważania nad zjawiskiem działania cenzury wojskowej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Na wstępie omówiono pojęcie cenzury wojskowej i zakres działania instytucji realizujących jej zadania w okresie I wojny światowej po obydwu stronach konfliktu (Cesarstwo Rosyjskie, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). W kontekście doświadczeń pierwszego globalnego konfliktu oraz pierwszych aktów prawa wojskowego i tymczasowych przepisów prasowych przedstawiono organizacje oraz podstawy prawne funkcjonowania cenzury wojskowej w Polsce w okresie walk o granice. Działalność organów cenzury wojskowej w latach 1918–1923 znalazła odzwierciedlenie w polskiej myśli wojskowej i propozycjach zastosowania jej narzędzi w przyszłym konflikcie zbrojnym, jako elementu obrony państwa, co postulował między innymi przyszły I dowódca Armii Krajowej wówczas płk Stefan Rowecki.

EN In the article some deliberations were conducted on the nature of military censorship operating in the ear-ly years of the Second Republic of Poland. Firstly, the notion of military censorship as well as the range of activity of institutions implementing its tasks during the First World War on both sides of conflict [The Russian Empire, France, Germany, Great Britain, The United States of America] were discussed. Secondly, in the context of the experiences of the first global confrontation and the first acts of military law together with temporary press regulations, the organization and legal basis of the functioning of military censorship in Poland in the period of fighting for the borders were presented. The activity of military censorship agencies in the years 1918 – 1923 found its reflection in the Polish military thought and suggestions about the application of its tools in the future military conflict as an element of state defense, which was supported by colonel Stefan Rowecki, the future first commander of the Home Army (AK).

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

5 - 21

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/WPP-kwiecie%C5%84-czerwiec-2-2018_06-09-2018_OK_INTERNET.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0