Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rozważania nad pojęciem cenzury wojskowej w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego w świetle regulacji wprowadzonych w okresie walk o granice II Rzeczypospolitej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Reflections on the notion of military censorship in the Polish military thought in the interwar period in light of regulations implemented in the period of struggle to established borders of the Second Polish Republic

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

Rocznik: 2018 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
  • Cenzura
  • Prawo wojskowe
  • Wojsko
  • Polska
Streszczenie

PL W artykule podjęto rozważania nad zjawiskiem działania cenzury wojskowej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Na wstępie omówiono pojęcie cenzury wojskowej i zakres działania instytucji realizujących jej zadania w okresie I wojny światowej po obydwu stronach konfliktu (Cesarstwo Rosyjskie, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). W kontekście doświadczeń pierwszego globalnego konfliktu oraz pierwszych aktów prawa wojskowego i tymczasowych przepisów prasowych przedstawiono organizacje oraz podstawy prawne funkcjonowania cenzury wojskowej w Polsce w okresie walk o granice. Działalność organów cenzury wojskowej w latach 1918–1923 znalazła odzwierciedlenie w polskiej myśli wojskowej i propozycjach zastosowania jej narzędzi w przyszłym konflikcie zbrojnym, jako elementu obrony państwa, co postulował między innymi przyszły I dowódca Armii Krajowej wówczas płk Stefan Rowecki.

EN In the article some deliberations were conducted on the nature of military censorship operating in the ear-ly years of the Second Republic of Poland. Firstly, the notion of military censorship as well as the range of activity of institutions implementing its tasks during the First World War on both sides of conflict [The Russian Empire, France, Germany, Great Britain, The United States of America] were discussed. Secondly, in the context of the experiences of the first global confrontation and the first acts of military law together with temporary press regulations, the organization and legal basis of the functioning of military censorship in Poland in the period of fighting for the borders were presented. The activity of military censorship agencies in the years 1918 – 1923 found its reflection in the Polish military thought and suggestions about the application of its tools in the future military conflict as an element of state defense, which was supported by colonel Stefan Rowecki, the future first commander of the Home Army (AK).

Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

5 - 21

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/WPP-kwiecie%C5%84-czerwiec-2-2018_06-09-2018_OK_INTERNET.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0