Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bejrut w Warszawie : arabski półświatek nad Wisłą w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Arabowie
  • Archiwa służby bezpieczeństwa
  • Przestępczość
  • Przemytnictwo
  • Służby Specjalne
  • Terroryzm
Pages (from - to)

31 - 51

URL

https://www.academia.edu/38782934/P._Pleskot_red._Obrze%C5%BCa_spo%C5%82eczne_Warszawy_w_latach_1945_1989_Warszawa_2018_ss._304

Comments

Bibliografia na stronach 49-51.

Book

Obrzeża społeczne Warszawy w latach 1945-1989 : studia i materiały

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / chapter

20.0