Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Obrzeża społeczne Warszawy w latach 1945-1989 : studia i materiały

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział (Warszawa)

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Data opublikowania

2018

Liczba stron

303

ISBN

978-83-8098-468-4

URL

https://www.academia.edu/38782934/P._Pleskot_red._Obrze%C5%BCa_spo%C5%82eczne_Warszawy_w_latach_1945_1989_Warszawa_2018_ss._304

Słowa kluczowe
PL
  • Przestępczość
  • Wykluczenie społeczne
Uwagi

Bibliografia przy referatach. Indeks.

Rozdziały
Bejrut w Warszawie : arabski półświatek nad Wisłą w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. (s. 31-51)
Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana