Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

133

ISBN

9788375236552

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000264

Słowa kluczowe
PL
  • Europa
  • Izrael
  • Ochotnicza służba wojskowa
  • Polska
  • Wojsko
  • Zawodowa służba wojskowa
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Konfrontacje armii typu milicyjnego i zawodowego na wybranych przykładach w historii wojskowości (s. 25-49)
Integracja mniejszości etnicznych i religijnych w Siłach Obronnych Izraela (s. 97-121)
Konferencja

Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej, 17.05.2017, Warszawa, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0