Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Integracja mniejszości etnicznych i religijnych w Siłach Obronnych Izraela

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Grupy etniczne
 • Izrael
 • Konflikt etniczny
 • Mniejszości religijne
 • Polityka narodowościowa
 • Siły zbrojne
 • System obronny państwa
EN
 • Army
 • Ethnic minorities
 • Israel
 • Religious minorities
Pages (from - to)

97 - 121

Book

Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej

Presented on

Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej, 17.05.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20