Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Konfrontacje armii typu milicyjnego i zawodowego na wybranych przykładach w historii wojskowości

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Wojna
  • Wojsko
Pages (from - to)

25 - 49

Book

Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej

Presented on

Armia obywatelska czy zawodowa? : ocena wybranych modeli organizacyjnych armii w perspektywie historycznej i współczesnej, 17.05.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20