Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ekonomiczne aspekty kryptowalut

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2018 | Journal number: nr 131 (1)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bitcoin
  • Cyberprzestępczość
  • Kryptowaluta
Abstract

PL Katalog współczesnych zagrożeń ekonomiczno-gospodarczych ewoluuje pod wpływem nowych zjawisk, jako skutek dynamicznego rozwoju technologii informacyjno--komunikacyjnych i poszerza się czyniąc go nieskończonym. Technologie wzbogaciły instrumenta-rium działań przestępczych i umożliwiły dokonywanie czynów zabronionych w cyberprzestrzeni. W kontekście zagrożeń postrzegane są wirtualne waluty. Artykuł poświęcono analizie zjawiska wirtu-alnych walut, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i najbardziej realne cele dla Polski, póki jest jeszcze czas, aby podjęte działania były skuteczne i zabezpieczały interesy państwa.

Pages (from - to)

371 - 378

DOI

10.18276/epu.2018.131/1-36

URL

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/917/article/15037/

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0