Processing may take a few seconds...

Article

Title

Conducting the training of individual shooting skills in a lecture room

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Strzelanie
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

59 - 69

DOI

10.5604/01.3001.0010.7219

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-1258d1c6-a459-4cf2-aa77-9c07ebd2b76c?q=bwmeta1.element.baztech-02c34f1a-049b-4e31-bd24-d0fcda25d7e7;4&qt=CHILDREN-STATELESS

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]