Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Sławomir Krzyżanowski

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

s.krzyzanowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 85

ORCID

0000-0003-2078-6840

ResearcherID

B-8103-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (2)