Processing may take a few seconds...

Article

Title

Kompleksowa regulacja sfery dokumentów publicznych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN On the comprehensive regulation of the sphere of public documents in Poland

Year of publication

2018

Published in

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 10 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo identyfikacyjne
  • Dokument urzędowy
  • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
  • Polska
Pages (from - to)

158 - 217

URL

https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=187772

Comments

Bibliografia na stronie 188. Tekst równoległy w języku polskim, angielskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon | CEEOL | Index Copernicus