Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kompleksowa regulacja sfery dokumentów publicznych w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN On the comprehensive regulation of the sphere of public documents in Poland

Year of publication

2018

Published in

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 10 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo identyfikacyjne
  • Dokument urzędowy
  • Polska
  • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
Abstract

PL Niniejsze opracowanie stanowi analizę projektowanej ustawy o dokumentach publicznych wraz z aktami wykonawczymi. W szczególności skupiono się na kluczowych przepisach, dotyczących wykazu dokumentów publicznych i ich klasyfikacji, procesie opracowywania wzoru dokumentu oraz wyłączności udzielonej wytwórcy blankietów dokumentów pierwszej kategorii, badając wpływ analizowanych regulacji na system bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Analiza prowadzi do wniosku, że projekt ustawy obarczony jest szeregiem istotnych mankamentów, które mogą powodować jego niezgodność z prawem UE oraz obniżać poziom bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Mankamenty te zostały zidentyfikowane i zaproponowano w odniesieniu do nich konkretne korekty.

EN This paper offers an analysis of a draft bill on Public Documents together with implementing acts. It focuses, in particular, on the key regulations concerning the list of public documents and their classification, on the process of document specimen design as well as on the exclusivity granted to the producer of blank forms of documents of the first category, examining the impact of the analysed regulations on the system of public document security. The analysis leads to a conclusion that the draft bill has some essential drawbacks which may make the law in question inconsistent with EU law and reduce the level of public document security. These drawbacks have been identified and appropriate corrections have been suggested. (original abstract)

Pages (from - to)

158 - 217

URL

https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/5067

Comments

Bibliografia na stronie 188. Tekst równoległy w języku polskim, angielskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon | CEEOL | Index Copernicus