Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Editors

Journal unique ID

200013

Publisher name

Akademia Leona Koźmińskiego

Editorship

Krytyka Prawa Akademia Leona Koźmińskiego Kolegium Prawa ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa e-mail: krytykaprawa@kozminski.edu.pl www.krytykaprawa.pl

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2080-1084

eISSN

2450-7938

Publication frequency

quarterly

URL

https://krytykaprawa.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

BazEkon

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2080-1084-issn-2450-7938

Comments

Naukowe czasopismo prawnicze "Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem" ukazuje się od 2009 roku. Analiza prawa dokonywana jest przede wszystkim z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Indeksowane m. in. w bazach: CEEOL, BazEkon, CEON, Index Copernicus.

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Journal years