Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rodzina podstawą bezpieczeństwa : (analiza wyników badań własnych)

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The family as a foundation of security based on an analysis of the results of own studies

Year of publication

2018

Published in

Studia Warmińskie

Journal year: 2018 | Journal volume: vol. 55

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kształcenie
  • Rodzina
  • Studenci
Abstract

PL W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, które dotyczyły opinii studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej na temat bezpieczeństwa we współczesnej rodzinie. W badaniach zastosowano metodę sondażu, techniką badawczą była ankieta, a narzędziem badawczym – autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzone zostały wśród 190 studentów trzeciego roku WBN AON w 2016 r. Dobór próby był losowy. Autorka na podstawie prowadzonych badań sformułowała następujący wniosek: we współczesnej rodzinie najważniejszą funkcją zapewniającą poczucie bezpieczeństwo członkom rodziny jest funkcja materialno-ekonomiczna, opiekuńczo-zabezpieczająca, kulturalna, socjalizacyjno-wychowawcza oraz religijna.

EN The article presents the results of empirical research, which concerned the opinionof students of the Faculty of the National Security Department of the NationalDefense Academy on the sense of security in the modern family. The research method that was a survey, the research technique was a questionnaire and the research tool – author’s original questionnaire. The study was conducted among 190 students of the third year WBN AON in 2016. It was a random selection of students. On the basis of her research, the author formulated the following conclusion: in the modern family, the most important function ensuring a sense of security for family members is the material-economic function, care and protection, cultural, socialization, educational and religious functions

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

189 - 216

DOI

10.31648/sw.3071

URL

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/article/view/3071/2394

Comments

Bibliografia na stronach 215-216.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

10.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

10.0