Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach ochrony zdrowia

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Information Security in Healthcare Institution

Year of publication

2018

Published in

Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2018 | Journal number: nr 131 (2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Baza danych
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Służba zdrowia
  • Ochrona zdrowia
  • Ochrona danych osobowych
Abstract

PL Bezpieczeństwo informacyjne w sektorze ochrony zdrowia to wyzwanie najbliższych lat na wszystkich poziomach organizacyjnych. Począwszy od Ministerstwa Zdrowia, aż po pojedyncze gabinety realizujące świadczenia w zakresie ochrony zdrowia. Zmiana sposobu rejestrowania danych, ich rosnąca ilość i zakres wprowadzania do systemów, a także przetwarzanie i przesyłanie wymagają nowych metod i narzędzi zabezpieczania przed wyciekiem i utratą przechowywanych i przetwarzanych informacji. Konieczne staje się budowanie bezpiecznych systemów przechowujących i przetwarzających dane oraz kształtowanie świadomości w tym zakresie zarówno osób zarządzających jednostkami jak i całego personelu, który ma dostęp do przetwarzanych informacji

EN Information security in the healthcare sector is the main challenge at all levels of organizations in upcoming years. Starting with Health Ministries to single offices providing health services. Change the way of registration of data and its increasing amount, the scope of entering data into the system, and also processing and data transmission demand new methods and tools to protect from leaks and loosing proceeded and stored information. It is becoming to be necessary to build safe systems dealing with storing and preceding data and create public awareness in this filed among both management of healthcare institutions and all medical staff who have access to proceed information

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

127 - 135

DOI

10.18276/epu.2018.131/2-12

URL

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/983/article/15919/

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0