Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Badania jakościowe w ocenie usług transportowych w sferze cywilnej i wojskowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Problemy Jakości

Rocznik: 2016 | Tom: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Jakość
  • Transport
  • Usługi
  • Zarządzanie
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

32 - 37

DOI

10.15199/47.2016.10.5

URL

http://sigma-not.pl/publikacja-101340-badania-jako%C5%9Bciowe-w-ocenie-us%C5%82ug-transportowych-w-sferze-cywilnej-i-wojskowej-problemy-jakosci-2016-10.html

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana