Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Gwiezdne wojny. Fikcja czy bliska rzeczywistość?

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Star Wars. Fiction or Near Reality?

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Rocznik: 2018 | Tom: t. 10 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
 • Armaments
 • Armed conflicts
 • International security
 • Militarism
 • Space
 • Space strategy
 • Space war
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Konflikty zbrojne
 • Militaryzm
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Strategia kosmiczna
 • Wojna kosmiczna
 • Zbrojenia
Streszczenie

PL Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia gwiezdnych wojen, w celu pokazania, że jest to tematyka opisująca rzeczywistość, a nie tylko historia (choć z nią często kojarzona). Aktualna polityka prowadzona przez państwa w Kosmosie pokazuje, że konflikty kosmiczne są nadal możliwe. Stąd bezpieczeństwo prowadzonej przez państwa działalności kosmicznej jest zagrożone - i to nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale i na Ziemi. I choć aktywną działalność w kosmosie prowadzą tylko niektóre państwa, to skutki tych działań (czy to cywilnych, czy militarnych) od- czuwa cała społeczność międzynarodowa. Militaryzacja Kosmosu zaczyna powoli wkraczać w nową fazę: użycia satelitów aktywnych, przeznaczonych do niszczenia wyznaczonych celów. Taki stan rzeczy świadczy o tym, iż gwiezdne wojny to nie jest fikcja, gdyż być może w przyszłości państwa ponownie będą rozwiązywać swoje konflikty z użyciem kosmosu

Strony (od-do)

193 - 210

DOI

10.7206/kp.2080-1084.237

URL

https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=184455

Uwagi

Streszczenie również w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Publikacja indeksowana w

BazEkon | Index Copernicus