Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Zapewnienie ciągłości działania systemów transportowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2016 | Numer: z. 111

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Transport
  • Usługi
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

35 - 44

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-111

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0