Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wykorzystanie cywilnych środków transportu na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2018 | Numer: z.120

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Siły zbrojne
  • Transport
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Streszczenie

PL Zapewnienie sprawnego oraz terminowego przemieszczania wojsk, sprzętu wojskowego, a także środków zaopatrzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny to niezwykle złożony proces. Jego prawidłowa realizacja wymaga w wielu przypadkach wykorzystywania nie tylko potencjału wojskowego, ale także coraz częściej niezbędne okazuje się być wsparcie przez flotę cywilną. Wsparcie przez kontrahentów zewnętrznych (przewoźników komercyjnych) stanowi istotne uzupełnienie i wzmocnienie wojskowych zdolności transportowych w operacjach militarnych oraz działaniach niemilitarnych prowadzonych w szczególności w czasie pokoju. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowana została istota logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej w obszarze transportu.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

123 - 131

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-120

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

7,0