Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wykorzystanie cywilnych środków transportu na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2018 | Journal number: z.120

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Transport
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

123 - 131

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-120

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]