Processing may take a few seconds...

Article

Title

Efektywność wojskowych łańcuchów dostaw

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2017 | Journal number: 117

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Łańcuch dostaw
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

75 - 84

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-117

Comments

Streszczenie w języku angielskim

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]