Processing may take a few seconds...

Article


Title

Efektywność wojskowych łańcuchów dostaw

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2017 | Journal number: 117

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Łańcuch dostaw
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Abstract

PL Jednym z głównym zadań menedżerów zarządzających przepływem dóbr w łańcuchach dostaw jest dążenie do wzrostu ich efektywności. Nieustanna poprawa relacji uzyskiwanych efektów do ponoszonych nakładów ma na celu zagwarantowanie maksymalnego zysku, który w sektorze cywilny jest kluczowy dla wszystkim podmiotów gospodarczych. Zdecydowanie odmienna sytuacja ma miejsce w sektorze wojskowym, gdzie ekonomiczny wymiar efektywności schodzi na drugi plan, ustępując miejsca takim płaszczyznom jak: operacyjna, systemowa czy rzeczowa. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowana została specyfika wojskowyc

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

75 - 84

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-117

Comments

Streszczenie w języku angielskim

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0