Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Efektywność wojskowych łańcuchów dostaw

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Rocznik: 2017 | Numer: 117

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Łańcuch dostaw
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Streszczenie

PL Jednym z głównym zadań menedżerów zarządzających przepływem dóbr w łańcuchach dostaw jest dążenie do wzrostu ich efektywności. Nieustanna poprawa relacji uzyskiwanych efektów do ponoszonych nakładów ma na celu zagwarantowanie maksymalnego zysku, który w sektorze cywilny jest kluczowy dla wszystkim podmiotów gospodarczych. Zdecydowanie odmienna sytuacja ma miejsce w sektorze wojskowym, gdzie ekonomiczny wymiar efektywności schodzi na drugi plan, ustępując miejsca takim płaszczyznom jak: operacyjna, systemowa czy rzeczowa. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowana została specyfika wojskowyc

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

75 - 84

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-117

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0