Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wywiad z płk. dr. hab. inż. Leszkiem Elakiem, prorektorem ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Interview with Colonel Professor Leszek Elak, DSc, Deputy Rector for Didactics at the War Studies University in Warsaw

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Rocznik: 2019 | Numer: nr 3

Typ artykułu

wywiad

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
EN
  • Military high education system
  • Security system
  • War Studies University
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

15 - 17

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-3/btip2019-3-wywiad.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Publikacja indeksowana w

CEJSH