Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wywiad z płk. dr. hab. inż. Leszkiem Elakiem, prorektorem ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 3

Article type

interview

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Obronność państwa
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

15 - 17

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/2019-3/btip2019-3-wywiad.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version