Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Innowacyjne rozwiązania wdrażane do łańcucha żywnościowego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Zarządzanie jakością
  • Żywność
  • Polska
Pages (from - to)

196 - 206

Book

Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

Presented on

Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań pt. Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Łańcuchu Żywnościowym, 21.11.2016

License type

other