Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań pt. Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Łańcuchu Żywnościowym

Conference date

21.11.2016

Conference type

national

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS