Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie zarządzania wiedzą w siłach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wiedza
  • Wojsko
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

11 - 26

Book

Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0