Processing may take a few seconds...

Book

Title

Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

151

ISBN

978-83-7523-674-3

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002481

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bundeswehra
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Straż graniczna
  • Zarządzanie wiedzą
Obligatory copy

yes

Comments

Streszczenie w języku polskim i angielskim przy rozdziałach.

Chapters
Znaczenie zarządzania wiedzą w siłach zbrojnych (p. 11-26)
Wiedza operacyjno-taktyczna w procesie kształcenia oficerów dyplomowych (p. 27-42)
III. System Wykorzystania Doświadczeń jako narzędzie wspierające lessons learned w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 43-75)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20