Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Szanse i zagrożenia związane z implementacją sprawdzonych rozwiązań innych armii do procesu doskonalenia wojskowo - cywilnej kooperacji logistycznej w Silach Zbrojnych RP - badania empiryczne

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Siły Zbrojne
  • Usługi
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie
  • Polska
Pages (from - to)

104 - 111

Book

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza

License type

other