Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Patologia społeczna
Pages (from - to)

11 - 22

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia, netografia na stronie 22.

Book

Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0