Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Akademia WSB

Data opublikowania

2017

Liczba stron

255

ISBN

9788372053497

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991021771259705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Determinanty%20kszta%C5%82towania%20bezpiecze%C5%84stwa&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Europa
  • Polska
Uwagi

Bibliografia, netografia przy pracach. Dla teoretyków i praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, pracowników organów administracji publicznej i studentów. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego (s. 11-22)
Typ licencji

inne