Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bank Światowy wobec regionu i państw Azji Południowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Azja Południowa
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Pożyczki narodowe
Pages (from - to)

263 - 276

Book

Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0