Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bliżej Azji : współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Data opublikowania

2017

Liczba stron

293

ISBN

9788373838871

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991020241059705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bli%C5%BCej%20Azji

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Azja
Rozdziały
Bank Światowy wobec regionu i państw Azji Południowej (s. 263-276)
Typ licencji

inne