Processing may take a few seconds...

Article

Title

Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do przeciwdziałania statkom powietrznym zaklasyfikowanym do kategorii RENEGADE

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Policyjny

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (129)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Granice
  • Piractwo powietrzne
  • Prawo lotnicze
  • Przestrzeń powietrzna
  • Polska
Pages (from - to)

45 - 53

URL

https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/index.php?option=com_content&view=article&id=162:spis-treci-przegld-policyjny-1-129-2018&catid=55:przegld-policyjny-1-129-2018&Itemid=92

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]