Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zasady transferu broni i technologii militarnych w świetle współczesnego prawa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Published in

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Broń
  • Handel bronią
  • Prawo międzynarodowe
Pages (from - to)

29 - 50

URL

https://pk.gov.pl/wojskowy-przeglad-prawniczy/opublikowane-numery-2/2017/numer-1-2017-2

Points of MNiSW / journal

5 [Unified list of scientific journals 2013-2016]