Processing may take a few seconds...

Article

Title

The role of leadership in the professional career of the staff of providers of the armed forces of the Polish Armed Forces

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociological sciences

Year of publication

2019

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2019 | Journal number: z. 134

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał ludzki
  • Kompetencje społeczne
  • Przywództwo (wojsk.)
Pages (from - to)

333 - 348

DOI

10.29119/1641-3466.2019.134.26

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20134/Za%C5%82oga,%20Nowicka,%20Ciekanowski%201.pdf

Points of MNiSW / journal

20