Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie | Rocznik: 2019

Numer z. 134

Artykuły (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS