Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Rok 2019
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse
5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
5.8 Nauki socjologiczne

Punktacja MNiSW

20,0