Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie | Journal year: 2019

Number z. 138
Date of publication

2019