Processing may take a few seconds...

Article

Title

Gospodarczo-obronne determinanty polityki energetycznej Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Energia
  • Gospodarka energetyczna
  • Klimat
  • Odnawialne źródła energii
Pages (from - to)

181 - 195

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-d5b55359-7fd8-48fc-896c-c948cf1b09a2?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]