Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Usługi jako determinanta projektowania logistycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Rocznik: 2019 | Numer: Nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

337 - 342

URL

http://ceref.pl/index.php/Autobusy/issue/view/31

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0