Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozwój kadr korpusu osobowego logistyki

Autorzy

[ 1 ] Akademia Marynarki Wojennej | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 4 ] Lotnicza Akademia Wojskowa | [ 5 ] Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | [ 6 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 7 ] Zarząd Logistyki - P 4 Sztabu Generalnego WP | [ 8 ] Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Streszczenie w języku angielskim

Strony (od-do)

257 - 285

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001042

Książka

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0