Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozwój kadr korpusu osobowego logistyki

Authors

[ 1 ] Akademia Marynarki Wojennej | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 4 ] Lotnicza Akademia Wojskowa | [ 5 ] Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | [ 6 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 7 ] Zarząd Logistyki - P 4 Sztabu Generalnego WP | [ 8 ] Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

257 - 285

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001042

Book

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0