Processing may take a few seconds...

Article

Title

Sejm, struktura i linie rozwojowe : przyczynek do początków działalności Sejmu Ustawodawczego (1919-1922)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Sejm, structure and development lines : beginnings of the functioning of the Legislative Sejm 1919-1922 : a contribution

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Sejmowy

Journal year: 2018 | Journal number: nr 6 (149)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Parlamentaryzm
  • Partie polityczne
  • Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
  • Sejm
  • Wybory
  • Polska
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

241 - 252

DOI

10.31268/PS.2018.44

URL

http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/7D68219664E33008C125838600414C05/$file/12.Maciej%20Wojtacki.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

11 [Unified list of scientific journals 2013-2016]