Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze cyberprzestrzeni wymiar teoretyczny i praktyczny

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdynia, Polska

Wydawca

Wydawnictwo BP

Data opublikowania

2017

Liczba stron

174

ISBN

978-83-65763-06-8

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Ochrona danych osobowych
Rozdziały
Środowisko cyberprzestrzeni jako obszar walki informacyjnej (s. 21-35)
Czynnik ludzki jako potencjalne źródło zagrożeń w systemie ochrony informacji niejawnych (s. 63-69)
Uwarunkowania organizacji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w organizacji zhierarchizowanej o charakterze militarnym (s. 71-87)