Processing may take a few seconds...

Book


Title

Aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze cyberprzestrzeni wymiar teoretyczny i praktyczny

Editors

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Gdynia, Polska

Publisher name

Wydawnictwo BP

Date of publication

2017

Number of pages

174

ISBN

978-83-65763-06-8

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Ochrona danych osobowych
Chapters
Środowisko cyberprzestrzeni jako obszar walki informacyjnej (p. 21-35)
Czynnik ludzki jako potencjalne źródło zagrożeń w systemie ochrony informacji niejawnych (p. 63-69)
Uwarunkowania organizacji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w organizacji zhierarchizowanej o charakterze militarnym (p. 71-87)