Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czynnik ludzki jako potencjalne źródło zagrożeń w systemie ochrony informacji niejawnych

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Informacje niejawne
  • Ochrona informacyjna
  • Bezpieczeństwo osobowe
Pages (from - to)

63 - 69

Book

Aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze cyberprzestrzeni wymiar teoretyczny i praktyczny

Points of MNiSW / chapter

5.0