Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Uwarunkowania organizacji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w organizacji zhierarchizowanej o charakterze militarnym

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberterroryzm
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
Strony (od-do)

71 - 87

Książka

Aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze cyberprzestrzeni wymiar teoretyczny i praktyczny

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0