Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Uwarunkowania organizacji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w organizacji zhierarchizowanej o charakterze militarnym

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberterroryzm
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
Pages (from - to)

71 - 87

Book

Aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze cyberprzestrzeni wymiar teoretyczny i praktyczny

Points of MNiSW / chapter

5