Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w odniesieniu do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Humanities and Social Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. XXIII | Numer: nr 25 (1/2018)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Automatyzacja
  • Autonomiczne systemy bojowe
  • Prawo humanitarne międzynarodowe
  • Robotyzacja
Strony (od-do)

219 - 231

DOI

10.7862/rz.2018.hss.16

URL

https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences/hss-25-2018/hss-25-1-2018

Uwagi

Bibliografia na stronach 229-230. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14,0