Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Humanities and Social Sciences

Editors

[ 1 ] Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Ekonomia i Nauki Humanistyczne

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Domains

PL Ekonomia | Nauki Humanistyczne

ISSN

2300-5327

eISSN

2300-9918

Publication frequency

quarterly

URL

https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/humanities-and-social-sciences

Comments

Czasopismo Humanities and Social Sciences jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej – Ekonomia i Nauki Humanistyczne(p-ISSN 1234-3684). Kwartalnik HSS przeszedł proces ewaluacji w bazie IC Journal Master List za rok 2015, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV 84,64.

Unified list of scientific journals 2013-2016

14

Journal years