Processing may take a few seconds...

Article

Title

Współczesny wymiar zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (24)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja rządowa
  • Administracja samorządowa
  • Kryzys
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Potencał logistyczny
Pages (from - to)

5 - 21

URL

http://www.wzid.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2018_03/2-r-chrobak-wspolczesny-wymiar-zarzadzania-logistycznego-w-sytuacjach-kryzysowych.pdf

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]