Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Radzieckie desantowo-transportowe atomowe okręty podwodne

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Marynarki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 109 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Marynarka wojenna
  • Okręty podwodne
  • Zimna wojna
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • ZSRR
Data udostępnienia online

04.04.2018

Strony (od-do)

23 - 35

DOI

10.5604/01.3001.0011.7438

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=169470

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0