Processing may take a few seconds...

Article

Title

Użycie uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych w kontekście prawa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Utilization of armed unmanned aircraft in the context of international law

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (23)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo humanitarne międzynarodowe
  • Statki powietrzne bezzałogowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

198 - 214

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3764ad9f-d2f7-4268-a144-fc164e6c3c95

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEJSH