Processing may take a few seconds...

Article

Title

Użycie uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych w kontekście prawa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (23)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo humanitarne międzynarodowe
  • Statki powietrzne bezzałogowe
Pages (from - to)

198 - 214

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]